De aanmeldingen voor dit traject zijn gesloten. Kijk op onze website voor meer informatie over de aanmelddata van dit traject. 

Link:  
https://www.student.universiteitleiden.nl/vr/honoursonderwijs/honours-college/facultaire-trajecten/beta-and-life-science/aanmelding-en-toelating