De inschrijving is gesloten. U kunt nog wel proberen aan te sluiten bij de wandeling door tijdig naar de locatie (Oude UB, Rapenburg 70) te gaan en te vragen om deelname.